• Det var lite hjelp å hente hos innsjekkingspersonalet på Stavanger lufthavn for Oddbjørn Kopperstad. Er passet ødelagt er det ugyldig, og da får man fort problemer.

    FOTO: Fredrik Refvem

Passet til Oddbjørn løsnet check-in-automaten. Det kostet ham ferien.

Titusener har pass som uten forvarsel kan sprekke og bli ugyldige.

Etter et halvt års planlegging var tiden endelig inne. Oddbjørn Kopperstad og kona hadde akkurat møtt de to andre venneparene på Stavanger lufthavn Sola. Om et par timer skulle de sammen være på vei til Sri-Lanka. Kopperstad måtte bare sjekke inn først.

-Vi valgte å bruke automaten for å sjekke inn. Jeg bøyde derfor en del av passet for å få skannet det i automaten. Da sprakk delen som inneholder personopplysninger.

- Folkene i innsjekkingen opplyste meg om at nå var passet ugyldig. Vi hadde planlagt tur og visste ikke hva vi skulle gjøre, sier han.

Skuffelse

Kopperstad demonstrerer hvordan han dro passet gjennom innsjekkingsautomaten, og peker på hvor lamineringen i passet sprakk. Kopperstads pass ble utstedt i 2004 – i perioden med "usikre" pass.

Etter uhellet oppsøkte Kopperstad politiet på flyplassen, som var snare med å utstede et nødpass, men til ingen nytte.

Kopperstad skulle nemlig mellomlande i Qatar, og der godtar de ikke nødpass.

-Jeg opplevde irritasjon og skuffelse, men vet at det finnes steder og flyplasser der en slik hendelse lett kunne medføre større problemer og ubehageligheter, sier han.

Et bilde kan redde deg i nødsituasjon

1,5 millioner pass

Alle pass utstedt mellom mars 1999 og september 2005 har en svakhet som gjør at personaliasiden i passet kan brekke eller løsne og slik med ett bli ugyldige.

1,512 589 pass ble utstedt i denne perioden, ifølge seksjonssjef i Politidirektoratet (POD), Steinar Talgø.

- Da Justisdepartementet innførte maskinlesbare pass i 1999 var de klar over feilen. Tross svakheten valgte departementet likevel dette passet fordi det var langt sikrere mot manipulering enn andre typer pass. De gamle passene var eksempelvis veldig lette å forfalske, sier han.

15.000 kroner

Kopperstad har siden kjempet for å få tilbake 15.000 kroner, som var det han og konas billett kostet.

Kopperstad har fått nei fra både forsikringsselskapet og fra Rogaland politidistrikt.

- I november i fjor fikk jeg beskjed fra Rogaland politidistrikt om at de ikke ville dekke noen av mine forhåndsbetalte kostnader. Jeg synes dette er dårlig service da denne turen måtte avbrytes av grunner helt utenfor min kontroll. I ettertid har jeg registrert at informasjon om produksjonssvakhet er tilgjengelig på POD sin hjemmeside, men jeg er vel litt usikker på hvor mange av de 1,5 millionene med problempass, noe de selv ikke er klar over at de har, som systematisk sjekker POD sine hjemmesider, sier Kopperstad.

- Jeg synes det er dårlig service og det grenser til arroganse, konstaterer han.

Ikke søk om pass på disse dagene

God nok informasjon?

I avslagsbrevet fra politiet legges det vekt på at Kopperstad selv burde ha sjekket hvorvidt Qatar godtok nødpass – informasjon man kan finne på den norske ambassaden i Abu Dhabi sine hjemmesider.

Det holder ikke, mener Kopperstad.

- Hvorfor skulle jeg sjekke om nødpass var gyldig i Qatar så lenge jeg forlot hjemmet med gyldig pass i hånden? Når politiet i utgangspunktet visste at passene de hadde utstedt hadde feil ved seg, så burde de fått folk til å komme tilbake for å få nye pass. Å være klar over dette, men ikke yte så pass service at de gjør folk oppmerksomme på denne svakheten – det er for dårlig.

- Handler om skjønn

Saksbehandleren ved Rogaland politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken utover det som står i svarbrevet. Det ønsker heller ikke Leif Ole Topnes, leder for felles forvaltningsenhet ved Rogaland politidistrikt. Men Topnes kjenner til lignende saker.

- Dette handler om skjønn. Man skal få dekket nødvendige utgifter, men hva er nødvendige utgifter? Typisk er det billetter, men ikke dyre hoteller og slike ting, sier Topnes, som påpeker at Kopperstad kan klage til POD.

- Er politiets informasjon god nok?

- Ja, dette finner man informasjon om på POD sine hjemmesider. Dessuten har det vært framme i media, så det har vært kommunisert ut, sier han.

Dette kortet skal avløse passet

Kan få erstatning

Hvis du har pass som er utstedt i denne perioden, bør du kontakte ditt lokale politikontor (se fakta), er beskjeden fra Talgø.

-På generelt grunnlag kan jeg si at publikum får erstattet utgifter de får på grunn av denne feilen så fremt det er utgifter som de ikke har hatt noen rimelig mulighet til å verge seg mot, sier han.

Får du avslag på søknad om erstatning ved din lokale politistasjon, kan du klage til POD.

Gjelder bare ødelagte pass

Folk har også krav på å få utstedt nytt pass gratis med samme utløpsdato som det gamle passet, men dette gjelder bare for dem som har ødelagte pass. Har du pass fra denne perioden uten skader, kvalifiserer det ikke til å få utstedt nytt gratis.

-Bør ikke alle med pass fra denne perioden få utstedt nytt pass gratis? De kan jo plutselig sprekke og slik ødelegge ferien for folk?

-Det er til syvende og sist et spørsmål om hvorledes man skulle bruke skattebetalernes penger. Å skifte ut samtlige pass vil koste et betydelig antall millioner kroner. Det må da foretas en vurdering av om det publikum vil få tilbake for disse midlene står i forhold til utgiftens størrelse. Vi har kommet til at utgiftens størrelse ikke vil stå i forhold til hva publikum vil få tilbake, sier Talgø.

Mellom 45 og 50.000 av disse passene er til nå byttet inn, opplyser Talgø, men kun et fåtall av disse har søkt om erstatning for ødelagte reiser og lignende.

Lite hjelp

Får man avslag hos POD i siste instans, er det lite man kan gjøre. Det sier Edith Kristin Nøkling, regionsdirektør i Forbrukerrådet i Rogaland.

-Generelt har passasjerene ansvaret for å ha gyldige reisedokumenter. Går man for eksempel inn på SAS sine vilkår, er det bestemmelser som går på akkurat det. Du kommer ingen vei hvis du er uheldig.

Nøkling påpeker at flyselskapet også kan nekte deg om bord hvis de har grunn til å tro at du ikke kommer inn i landet du skal reise til.

Sett deg inn i vilkårene

-Sett deg inn i vilkårene til reisen du har bestilt. Det vil kunne variere fra land til land og fra selskap til selskap. Og husk: Du kan ikke regne med å få utlevert nødpass.

Hva så med passene som er utstedt etter september 2005? De passene har en annen innbindingsteknikk, ifølge Talgø hos POD.

-Vi kan ikke utelukke fabrikasjonsfeil, men det er ikke noe generelt problem med disse passene, sier Talgø.

Få de siste reisenyhetene på Facebook:

Aftenposten REISE, BT REISE, REISE-Adressa

Valutakalkulator:

Klikk her for en oversikt over alle kursene.

Faktaboks

Nødpass

Er gyldige i alle land, forutsatt at de benyttes til hjemreise til Norge. UD er kjent med at De forente arabiske emirater, Bahrain, Kuwait og Qatar ikke aksepterer nødpass som reisedokument for innreise. Nødpass er håndskrevet og de er dermed ikke gyldige i land som krever maskinlesbare pass, blant andre USA. En ny type nødpass skal tas i bruk fra og med 26. mars. UD forventer derfor at flere land vil kunne avvise dette nødpasset som gyldig innreisedokument, alternativt om det vil kreves gyldig visum i tillegg. Disse erfaringene vil UD først kunne innhente etter at de nye nødpassene tas i bruk. Kilde: Utenriksdepartementet.

Usikkert pass?

Feilen gjelder alle pass utstedt mellom mars 1999 og september 2005. Er passet allerede ødelagt, kan du få nytt pass gratis ved din lokale politistasjon. Er det ikke ødelagt, må du betale selv. Du kan også søke din lokale politistasjon om å få dekket uforskyldte utgifter knyttet til ødelagt pass. Får du avslag, kan du klage til Politidirektoratet. Det er smart å bytte pass før påske. I mai begynner køene på passkontorene.

Tjenester

Siste reiseartikler